Vyplněním přihlášky nezískáváte automaticky možnost startu.

Vyčkejte na potvrzení od organizátorů

Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Budu se řídit pravidly o poskytnutí závodní dráhy k individuálnímu jezdeckému výkonu a budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům. Vlastním řidičské opravnění skupiny B. Souhlasím s uveřejněním jména a fotografie vozidla na stránkách Bugatti Grand Prix.