Bugatti GP Zlín 2021 – přihláška a zvláštní ustanovení

Vážení přátelé a příznivci závodů historických automobilů.

V dnešní době nejdou věci tak jak jsme běžně zvyklí, ale vše se již začíná odvíjet správným směrem. Dneškem jsou k dispozici Zvláštní ustanovení GRAND PRIX BUGATTI a přihláška na tuto akci. Letošní akce si prošla několika změnami. Z těchto důvodů si pozorně prostudujte Zvláštní ustanoveni a pokud se Vám podmínky budou zamlouvat, přihlaste se pomocí elektronické přihlášky. Těšíme se na Vaši účast a na setkání s příznivci tohoto závodění. A věřte, letošní Barumka bude skutečně velkolepá a hodna svého 50. výročí.

Vyplněním přihlášky nezískáváte automaticky možnost startu.

Vyčkejte na potvrzení od organizátorů

Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Budu se řídit pravidly o poskytnutí závodní dráhy k individuálnímu jezdeckému výkonu a budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům. Vlastním řidičské opravnění skupiny B. Souhlasím s uveřejněním jména a fotografie vozidla na stránkách Bugatti Grand Prix.

 

Zvláštní ustanovení – Bugatti GP Zlín

Zvláštní ustanovení – Bugatti GP Zlín příloha

Podobné příspěvky