Zvláštní ustanovení Bugatti Grand Prix

GRAND PRIX BUGATTI – Zlín, 16.8.2019

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

• ÚVOD

Standardní propozice seriálu Grand Prix historických automobilů (GPHA) mají přispět ke zvýšení objektivnosti hodnocení a kvality zajištění seriálu. Seriál sjednotil stávající sportovní podniky jejichž pořadateli jsou kluby nebo soukromé subjekty. Standardní propozice seriálu GPHA nenahrazují zvláštní ustanovení nebo propozice jednotlivých sportovních podniků. Do seriálu jsou započítávány jízdy pravidelnosti pořádané v České a Slovenské republice.

• ORGANIZACE

Pořadatelem Bugatti GP ve Zlíně je:

SAMOHÝL MB a.s.
Tř. Tomáše Bati 532
763 02 Zlín
Ladislav Samohýl
Ladislava Hamplová (577 616 310)
Zdeněk Zlámalík (577 616 344)
email: zlin@bugattigp.cz

AK Barum Zlín v AČR
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín
Tel. 577 210 677, 577 432 004, 577 437 024
Miloslav Regner
tel.: +420 602 772 430
email: regner@rallyzlin.cz

Promotérem GPHA je společnost:

Autoklub servisní s.r.o.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1 – Nové Město
Martin Zubíček
tel.: 222 898 247
email: gp@autoklub.cz

3. ÚČASTNÍCI

Posádka každého vozidla je obvykle složena ze dvou osob. Tito dva členové posádky se označují jako jezdec a spolujezdec (u jednomístných automobilů pouze jezdec).

Členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu jízdy za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění a budou zapsáni v seznamu účastníků.

Účast třetí osoby ve vozidle není povolena (pokud není povoleno ředitelem podniku).

4. VOZIDLA

Jízdy pravidelnosti se mohou zúčastnit historické automobily s doložitelnou závodní historií od počátku výroby až do roku výroby 1939 (včetně).

Dále jsou povoleny věrné repliky výše zmíněných automobilů.

5. HARMONOGRAM JÍZD

Uzávěrka přihlášek
Místo: SAMOHÝL MB a.s.
Datum: 28. 7. 2019
Čas: 18:00

Publikování seznamu přihlášených
Datum: 31. 7. 2019
Čas: 18:00

Výstava vozidel
Místo: Park Svobody u Zlínského zámku
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 14:00 – 17:15

Administrativní a technická přejímka
Místo: Park Svobody u Zlínského zámku
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 14:00 – 15:00

Odjezd vozidel do prostoru startu (budova 21 Zlínského kraje)
Místo: Park Svobody u Zlínského zámku
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 17:20 – 17:40

1. jízda Bugatti GP (3 kola)
Místo: Budova 21 Zlínského kraje
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 17:45 – 18:05

Exhibiční jízda
Místo: Budova 21 Zlínského kraje
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 18:05 – 18:20 (dle prostoru mezi Bugatti GP)

2. jízda Bugatti GP (3 kola)
Místo: Budova 21 Zlínského kraje
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 18:20 – 18:40

Výstava vozidel
Místo: Park Svobody u Zlínského zámku
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 19:00 – 20:00

Vyhlášení Bugatti GP
Místo: Park Svobody u Zlínského zámku
Datum: 16. 8. 2019
Čas: 20:00

6. PŘIHLÁŠKY

Přihlášení je možné u pořadatele podniku na těchto webových stránkách.

7. POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti účastníka akce:

Toto pojištění se sjednává pod rámcovou pojistnou smlouvou č. 7721068860 uzavřenou se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group s účinností od 1.1.2019. Součástí rámcové smlouvy je i pojištění odpovědnosti účastníků akce, které se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému, a to účastníkem akce nebo provozem jeho vozidla při sportovní akci. Pojištění se sjednává pro akce pořádané na území České republiky, pokud není dodatkem uvedeno jinak.


Úrazové pojištění

Toto pojištění se sjednává pod rámcovou pojistnou smlouvou č. 1310001099 uzavřenou s Pojišťovnou VZP, a.s. s účinností od 1.1.2019.
Zahrnuje možnost volitelného připojištění (úplná invalidita, popáleniny, zlomeniny aj.). Detailní rozsah nabízeného krytí včetně odpovídajícího pojistného je uveden v jednotlivých přihláškách do pojištění, které jsou uloženy ke stažení na webových stránkách Autoklubu ČR.

DŮLEŽITÉ: Zmíněné pojištění bude sjednáno při administrativních přejímkách jednotlivých akcí prostřednictvím promotéra.

8. TRAŤ A HODNOCENÍ

Zkouška pravidelnosti je zkouškou dodržení předepsaného času pro absolvování předepsané trati ZP. Měření času se provádí s přesností 0,01 sekundy. Startuje se na trati městské rychlostní zkoušky Barum Czech Rally Zlín. Celková délka trati je do 20ti km.

Start je pevný s vozidlem na startovní čáře. Každé vozidlo, které není schopno odjet do 20 sekund po signálu ke startu, je potrestáno penalizací sekund a bude pořadateli odtlačeno ze zóny startu

Maximální průměrná rychlost je stanovena na 50 km/h. Porušení předepsaného limitu se trestá penalizací dle rozhodnutí pořadatele závodu.

Při jízdách se měří vždy jeden okruh (tajné měření) každé jízdy (např. dvě jízdy po třech kolech). Rozdíl mezi první a druhou jízdou se vyhodnocuje s přesností 0,01 sekundy. Vítězem se stává posádka s nejmenším rozdílem časů.

9. HODNOCENÍ A CENY

Budou vyhlášeni první tři jezdci v jednotlivých kategoriích:

– automobily značky Bugatti
– automobily do roku výroby 1915
– automobily od roku výroby 1915
– pohár Elišky Junkové (kategorie pro dámy za volantem)

Podobné příspěvky